slide pic1 slide pic2 slide pic3 slide pic3 slide pic3

Kurināmais

Koksne ir nozīmīgākais vietējais bioenerģijas resurss Latvijas  mērogā gan pēc apjoma, gan pielietojuma.

Kurināmā koksne ieņem stabilu vietu arī daudzu citu valstu energobilancēs, un tās īpatsvars enerģijas ražošanā ir pieaugošs. Šāda tendence ir vērojama gan globālā, gan vietējā mērogā, jo koksnes un citu biokurināmo īpatsvars energoapgādē visās attīstītajās valstīs pieaug jau kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Šī procesa aizsākums visdrīzāk meklējams septiņdesmito gadu visaptverošajā enerģētiskajā krīzē. Līdztekus tam, aizvadītajos gadu desmitos ir augusi sabiedrības un valstu ekoloģiskā apziņa, kas ir materializējusies starptautiskos dokumentos par bioenerģijas resursu pielietošanas palielināšanu un izmešu samazināšanu.

Koksne ir nozīmīgākais vietējais bioenerģijas resurss Latvijas  mērogā gan pēc apjoma, gan pielietojuma.

Kurināmā koksne ieņem stabilu vietu arī daudzu citu valstu energobilancēs, un tās īpatsvars enerģijas ražošanā ir pieaugošs. Šāda tendence ir vērojama gan globālā, gan vietējā mērogā, jo koksnes un citu biokurināmo īpatsvars energoapgādē visās attīstītajās valstīs pieaug jau kopš pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem. Šī procesa aizsākums visdrīzāk meklējams septiņdesmito gadu visaptverošajā enerģētiskajā krīzē. Līdztekus tam, aizvadītajos gadu desmitos ir augusi sabiedrības un valstu ekoloģiskā apziņa, kas ir materializējusies starptautiskos dokumentos par bioenerģijas resursu pielietošanas palielināšanu un izmešu samazināšanu.